söndag 4 maj 2014

Musklerna och Hjärnan

Dag två på Gotland Boulder Session tillbringades på andra sidan Klinten, vid Blocklands. Här var det mesta ogjort och under dagen blev en hel del nytt klättrat. Jag var inte en av dem som gjorde någon FA, men knep däremot 2a och 3e ascent på ett par fina problem. Anja och jag battlade lite om en linje med sittstart som Anja hittade, men hon kom upp först, efter att jag visat hur man skulle toppa ur. Anja stod för musklerna, och jag för hjärnan :)
Problemets namn: Musklerna och Hjärnan

Anja kollar om stenen är hållfast nog för att toppa ur.

Emese på Musklerna och Hjärnan 6B+ (grad ungefärlig..)

Kinna på samma problem.

Inga kommentarer: